Home Diễn đàn Tâm sự 🔖 Vinfast | Các bạn nói thật đi 1 ngày các bạn bỏ bao nhiêu thời gian vào đàn ? Trả lời cho: 🔖 Vinfast | Các bạn nói thật đi 1 ngày các bạn bỏ bao nhiêu thời gian vào đàn ?

  • Phạm Văn Hùng

    0 VF Points
    VIP
    04/11/2022 lúc 09:14

    30 phút bác ạ, cũng muốn vào nhiều nhg còn công việc nên chỉ tranh thủ đc tý ti 🙂