Home Diễn đàn Tâm sự Trợ lý ảo trên xe có thực sự cần thiết hay chỉ vẽ ra để thêm tiền? Trả lời cho: Trợ lý ảo trên xe có thực sự cần thiết hay chỉ vẽ ra để thêm tiền?

  • Quốc Thái

    17 VF Points
    Thành viên
    04/11/2022 lúc 09:44

    Trợ lý ảo là các phần mềm được phát triển dựa trên trí thông minh nhân tạo (AI), nó rất hữu ích trong tương lai ah