Home Diễn đàn Đánh giá xe vì sao ô tô điện vẫn không là lựa chọn của đa số? Trả lời cho: vì sao ô tô điện vẫn không là lựa chọn của đa số?

  • Tài Lê Tấn

    25 VF Points
    Thành viên VIP
    04/11/2022 lúc 09:46

    thực ra đấy là lựa chọn của những ng chắc cốp thôi, như ae mình vẫn muốn thử cái mới vẫn thích hơn chứ, như e lái VF xong là thấy ko còn j để chê nữa luôn