Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Hướng dẫn khởi động xe VinFast khi chìa khóa hết Pin hoặc bị hư hỏng ví dụ bị rớt xuống nước Trả lời cho: Hướng dẫn khởi động xe VinFast khi chìa khóa hết Pin hoặc bị hư hỏng ví dụ bị rớt xuống nước

  • Dương Thanh Minh

    4.120 VF Points
    VVIP
    04/11/2022 lúc 09:53

    Thử xong cho a kết quả nha