Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe 🔖 Vinfast Lux| Đừng bao giờ để máy nổ và để chìa khóa trong xe, bấm khóa cửa Trả lời cho: 🔖 Vinfast Lux| Đừng bao giờ để máy nổ và để chìa khóa trong xe, bấm khóa cửa

  • Dương Văn Huân

    3.060 VF Points
    VVIP
    04/11/2022 lúc 12:07

    1 Phát ăn ngay, nhớ là cầm chìa khóa phụ theo nha, kèo alo alo không ai trả lời đâu