Home Diễn đàn Tin tức Vinfast VFe34 cập nhật phần mềm mới, thay acquy, tặng voucher tri ân 3tr Trả lời cho: Vinfast VFe34 cập nhật phần mềm mới, thay acquy, tặng voucher tri ân 3tr

  • Yến Trần

    0 VF Points
    Chủ xe
    07/11/2022 lúc 12:17

    Giống như dùng điện thoại, có lỗi là update phần mềm, mình cũng chỉ mong VF thường xuyên update và tiếp tục tinh thần nghiên cứu phát triển sản phẩm như này. Riêng phần cứng được thay mới con ắc quy 12V miên phí!