Home Diễn đàn Phong cách sống Oto điện có đi được các tỉnh lân cận? Trả lời cho: Oto điện có đi được các tỉnh lân cận?

  • Hoàng Bùi Việt

    0 VF Points
    Thành viên
    07/11/2022 lúc 20:57

    Tính toán đường để chuyến đi suôn sẻ ha bác, sạc đầy từ HN rồi về TH sạc để di chuyển cũng được bác à, tôi thấy TH cũng có mấy trạm sạc rồi đó.