Home Diễn đàn Đánh giá xe Trải nghiệm thực tế cầm vô lăng lái xe VF Trả lời cho: Trải nghiệm thực tế cầm vô lăng lái xe VF

  • Anh Tuấn Lê

    0 VF Points
    Thành viên
    07/11/2022 lúc 21:47

    Đồng ý với bác. Vô lăng trên chiếc Lux SA của tôi vẫn hoạt động ngon lành từ ngày đầu dù tôi mua cách đây đã khá lâu rồi