Home Diễn đàn Tin tức Các bản hợp đồng được ký kết hợp tác với các đơn vị sản xuất pin, sản xuất xe điện Trả lời cho: Các bản hợp đồng được ký kết hợp tác với các đơn vị sản xuất pin, sản xuất xe điện

  • Nhật Đoàn Long

    0 VF Points
    Thành viên
    07/11/2022 lúc 21:52

    Xem ra VinFast đầu tư rất mạnh vào các sản phẩm xe điện của mình bởi tham vọng vươn ra toàn cầu cơ mà