Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Tips hay ho dành cho bác nào mới tập tành lái xe nhé Trả lời cho: Tips hay ho dành cho bác nào mới tập tành lái xe nhé

  • Mạnh Sỹ Danh

    0 VF Points
    Thành viên
    07/11/2022 lúc 22:10

    thật, mới đầu lái xe em cũng hay bị căng cổ, nên giờ thi thoảng vẫn thủ sẵn chai dầu gió trong xe, nào đau thì lấy ra xức kk