Home Diễn đàn Tâm sự 5000 xe điện VF 8 sẽ được xuất khẩu sang Mỹ vào cuối năm nay Trả lời cho: 5000 xe điện VF 8 sẽ được xuất khẩu sang Mỹ vào cuối năm nay

  • My Phạm Trà

    0 VF Points
    Thành viên
    07/11/2022 lúc 22:17

    Bác ơi nhà em cũng đang đi Fadil đó, kể ra 5 người ngồi đúng là chật thật. Bác xem review xong có gì cho em xin thông tin nhé.