Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Sửa ổ điện thông thường sang có nối đất ? Trả lời cho: Sửa ổ điện thông thường sang có nối đất ?

  • Duy Lê Khắc

    25 VF Points
    Thành viên
    07/11/2022 lúc 22:25

    Nhà em có điện đầy đủ, nhưng là đang đóng cực tiếp địa ạ. Bác đóng cách gì? Em tính bóc 1 viên gạch rồi đóng tay mà sợ đóng ko nổi.