Home Diễn đàn Tâm sự Tại sao ngân sách 700 củ thì mua VF e34 là hợp lý? Trả lời cho: Tại sao ngân sách 700 củ thì mua VF e34 là hợp lý?

  • Kiệt Hoàng Tuấn

    0 VF Points
    Thành viên
    07/11/2022 lúc 22:28

    Đấy là lúc xăng đắt thì còn chênh nhiều, chứ giờ xăng rẻ rồi. Mình mới đọc bài so sánh chi phí xe xăng và xe điện trên diễn đàn, thấy chênh cũng chả đáng bao nhiêu