Home Diễn đàn Tâm sự Tại sao ngân sách 700 củ thì mua VF e34 là hợp lý? Trả lời cho: Tại sao ngân sách 700 củ thì mua VF e34 là hợp lý?

  • Minh Nguyễn Đức

    0 VF Points
    Thành viên
    07/11/2022 lúc 22:29

    Ngoài khoản đấy ra thì còn nhiều khoản sửa chữa, bảo hành khác nữa mà bác. Với lại cũng còn tùy mục đích mỗi người, như em quan trọng nhất là xe điện thân thiện với môi trường nên em chọn VF e34 thôi