Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Đã hoàn thành mục tiêu độ đèn đi sương mù/mưa cho Vfe34, cục hài lòng Trả lời cho: Đã hoàn thành mục tiêu độ đèn đi sương mù/mưa cho Vfe34, cục hài lòng

  • Hùng Vũ Mạnh

    10 VF Points
    Thành viên
    07/11/2022 lúc 22:44

    Cấu hình gì đâu, đèn gầm anh em bên Lux lắp nhiều mà, đèn này có 32W mà đi điện trực tiếp ăcquy mà bác nên ko lo đến hệ thống điện