Home Diễn đàn Tin tức Có ai thấy VinFast ngày càng phát triển, mở rộng giống mình không nhỉ? Trả lời cho: Có ai thấy VinFast ngày càng phát triển, mở rộng giống mình không nhỉ?

  • Công Nguyễn Văn

    20 VF Points
    Chủ xe
    07/11/2022 lúc 23:30

    Mình đọc báo thấy VinFast còn xây dựng nhà máy bên Mỹ nữa. Công nhận phát triển kinh thật.