Home Diễn đàn Phong cách sống Sở hữu ô tô sự chuyển dịch tất yếu Trả lời cho: Sở hữu ô tô sự chuyển dịch tất yếu

  • Minh Nguyễn Đức

    0 VF Points
    Chủ xe
    07/11/2022 lúc 23:34

    Gia đình tận 5 người hay về quê mà chồng lại đi làm xa thì đúng là nên mua ô tô rồi. Giờ nó là phương tiện tất yếu rồi. Nó không chỉ là phương tiện đi lại đâu, đôi khi nó còn là “cần câu cơm” của ối người đấy.