Home Diễn đàn Phong cách sống Xe điện là xu thế tương lai (giải pháp xanh cơ sở hạ tầng; chính sách về xe xăng…) Trả lời cho: Xe điện là xu thế tương lai (giải pháp xanh cơ sở hạ tầng; chính sách về xe xăng…)

  • My Phạm Trà

    0 VF Points
    Chủ xe
    08/11/2022 lúc 06:17

    Hiện giờ xe điện đang lên ngôi đó chị. Ở các nước phát triển người ta đổi sang xe điện nhiều rồi.