Home Diễn đàn Tâm sự Tài khoản ETC không đủ tiền thì có bị phạt? Trả lời cho: Tài khoản ETC không đủ tiền thì có bị phạt?

  • Minh Trần Kim

    0 VF Points
    Chủ xe
    08/11/2022 lúc 12:17

    Trước còn quy định tối thiểu cần bn tiền trong tk etc cơ, mà giờ bỏ quy định đó rồi. Nhưng tốt hơn hết thì vẫn kiểm tra thường xuyên, tránh mất tiền oan lại còn bị treo giấy phép