Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Phí đường bộ hết hạn, chờ đăng kiểm đóng luôn có được không? Trả lời cho: Phí đường bộ hết hạn, chờ đăng kiểm đóng luôn có được không?

  • Thành Nguyễn Văn

    0 VF Points
    Chủ xe
    09/11/2022 lúc 08:07

    Được bác nhé! Quan trọng tem đăng kiểm thôi! Còn tem đường bộ thì sau đến lúc đăng kiểm họ sẽ truy thu!