Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Phí đường bộ hết hạn, chờ đăng kiểm đóng luôn có được không? Trả lời cho: Phí đường bộ hết hạn, chờ đăng kiểm đóng luôn có được không?

  • Dương Thanh Minh

    3.620 VF Points
    VVIP
    09/11/2022 lúc 09:06

    Mấy năm trước e đi đăng kiểm đóng luôn phần truy thu, nhưng nay không biết luật có thay đổi gì không