Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Ưu và nhược điểm của các loại dầu phanh theo tiêu chí chuẩn DOT Trả lời cho: Ưu và nhược điểm của các loại dầu phanh theo tiêu chí chuẩn DOT

  • Minh Trần Kim

    0 VF Points
    Chủ xe
    09/11/2022 lúc 10:49

    Sử dụng xe điện như em là khỏi đau đầu phân biệt mấy loại dầu phanh này làm gì các bác ơi. Xe điện không dùng dầu động cơ luôn ấy