Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Camera lùi và cảm biến đỗ xe: Cái nào tốt hơn Trả lời cho: Camera lùi và cảm biến đỗ xe: Cái nào tốt hơn

  • Anh Minh Trần

    20 VF Points
    Chủ xe
    09/11/2022 lúc 11:12

    Mình thấy cảm biến sẽ hữu dụng hơn vì khi lùi gặp vật cản nó sẽ phát ra tiếng báo hiệu cho người lái đc biết. Càng gần vật cản tiếng kêu sẽ càng dầy. Ví dụ như là cách 2m chỉ kêu tít tít nhưng khi cách 1m thì nó sẽ kêu tít tít tít liên tục nhưng khi cách 50cm thì sẽ báo động luôn.