Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Tại sao có số VIN có số điện thoại mà vẫn không đăng ký tài khoản Cộng đồng toàn cầu được ? Trả lời cho: Tại sao có số VIN có số điện thoại mà vẫn không đăng ký tài khoản Cộng đồng toàn cầu được ?

  • Dương Thanh Minh

    4.170 VF Points
    VVIP
    09/11/2022 lúc 17:48

    Nay mình mới biết nè, phải đăng ký tài khoản Vin trước á