Home Diễn đàn Tâm sự Trải nghiệm đi showroom VinFast bảo dưỡng Trả lời cho: Trải nghiệm đi showroom VinFast bảo dưỡng

  • Minh Nguyễn Đức

    0 VF Points
    Chủ xe
    10/11/2022 lúc 16:51

    Mặc dù có nhiều ý kiến đánh giá trái chiều về xe LuxA 2.0 nhưng sau khi được trải niệm em nó 4 tháng em đánh giá xe rất OK so với tầm giá. Tất nhiên là xe nào mà chẳng có 1 số điểm mà chủ xe không hài lòng nhưng cá nhân em thấy thì đó là điểm nhỏ và hoàn toàn có thể bỏ qua được.