Home Diễn đàn Tâm sự Các tiêu chí để chọn ô tô phù hợp với gia đình Trả lời cho: Các tiêu chí để chọn ô tô phù hợp với gia đình

  • Anh Duy Phan

    0 VF Points
    Thành viên
    10/11/2022 lúc 16:54

    Bài chia sẻ có tâm quá. Gia đình em cũng đang cân nhắc việc mua xe gia đình. Ngoài các tiêu chí trên của chủ tus, vợ chồng mình còn thêm băn khoăn giữa mua xe điện hay xăng nữa