Home Diễn đàn Công nghệ ô tô VinFast cũng là một trong ít thương hiệu toàn cầu làm chủ công nghệ sản xuất pin Trả lời cho: VinFast cũng là một trong ít thương hiệu toàn cầu làm chủ công nghệ sản xuất pin

  • Vương Triệu Việt

    0 VF Points
    Chủ xe
    10/11/2022 lúc 17:07

    cho đến thời điểm hiện tại thì công nghệ pin của VinFast vẫn được đánh giá là có ưu thế hơn so với các đối thủ cùng phân khúc