Home Diễn đàn Công nghệ ô tô VinFast cũng là một trong ít thương hiệu toàn cầu làm chủ công nghệ sản xuất pin Trả lời cho: VinFast cũng là một trong ít thương hiệu toàn cầu làm chủ công nghệ sản xuất pin

  • Hoàng Việt Quang

    0 VF Points
    Thành viên
    10/11/2022 lúc 17:12

    Khả năng một vài năm nữa lại có những công nghệ pin mới hơn, hiệu quả hơn