Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Lịch Sử Ra Đời Các Công Nghệ Trên Oto Trả lời cho: Lịch Sử Ra Đời Các Công Nghệ Trên Oto

 • Bùi Quyết Tiến

  2.205 VF Points
  VIP
  10/11/2022 lúc 19:12

  1886 – Chiếc xe hơi đầu tiên được phát minh

  – Karl Benz người Áo đã phát minh ra ô tô thực sự đầu tiên vào thế kỷ 19. Nó chạy bằng động cơ đốt trong và có ba bánh. Bất kỳ nỗ lực phát minh ô tô nào trước đây đều sử dụng năng lượng hơi nước – và không đạt được nhiều thành công.