Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Lịch Sử Ra Đời Các Công Nghệ Trên Oto Trả lời cho: Lịch Sử Ra Đời Các Công Nghệ Trên Oto

 • Bùi Quyết Tiến

  50 VF Points
  Thành viên
  10/11/2022 lúc 19:49

  Những năm 1960 – Cửa sổ điện

  – Tiếng ồn êm ái khi lăn cửa sổ điện xuống ban đầu chỉ có trên các mẫu xe sang và nó thường là một tính năng bổ sung tùy chọn trên hầu hết các xe hơi cho đến khá gần đây. Nhưng cuối cùng việc đóng cửa kính ô tô của bạn đã trở thành dĩ vãng.