Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Lịch Sử Ra Đời Các Công Nghệ Trên Oto Trả lời cho: Lịch Sử Ra Đời Các Công Nghệ Trên Oto

 • Bùi Quyết Tiến

  2.205 VF Points
  VIP
  10/11/2022 lúc 19:50

  1969 – Cần gạt nước kính chắn gió không liên tục

  – Cho đến thời điểm này, cần gạt nước kính chắn gió chỉ có một tốc độ, bất kể thời tiết. Ford đã thay đổi điều này để điều chỉnh tốc độ.