Home Diễn đàn Tâm sự Cần lắm một sự kiện offline do Vinfast tổ chức. Trả lời cho: Cần lắm một sự kiện offline do Vinfast tổ chức.

  • Bùi Quyết Tiến

    50 VF Points
    Thành viên VIP
    10/11/2022 lúc 19:55

    E thích ý tưởng đấy ạ, Thôi thì gửi cho tập bao lixi, cái áo phông về có cái khoe với mọi người là mua xe xin tết vin gửi quà cho