Home Diễn đàn Tâm sự Sau 1 tháng hoạt động hội Vinfast toàn cầu đã đạt được những gì! Trả lời cho: Sau 1 tháng hoạt động hội Vinfast toàn cầu đã đạt được những gì!

  • Doanh Phạm

    275 VF Points
    Thành viên VVIP
    10/11/2022 lúc 19:59

    Được giải tương tác là vui rồi bác. Nhận xe thì hơi khó đấy. Chắc lại bác Huân ẵm luôn tháng sau