Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Lịch Sử Ra Đời Các Công Nghệ Trên Oto Trả lời cho: Lịch Sử Ra Đời Các Công Nghệ Trên Oto

 • Bùi Quyết Tiến

  2.205 VF Points
  VIP
  10/11/2022 lúc 20:18

  1992 – Cảm biến đỗ xe điện từ

  – Cảm biến đỗ xe điện từ cảnh báo bạn về các mối nguy hiểm khi đỗ xe. Chúng được “tái phát minh” từ công nghệ trước đó chưa phát triển vào những năm 1970.