Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Lịch Sử Ra Đời Các Công Nghệ Trên Oto Trả lời cho: Lịch Sử Ra Đời Các Công Nghệ Trên Oto

 • Bùi Quyết Tiến

  2.205 VF Points
  VIP
  10/11/2022 lúc 20:20

  1994 – Chẩn đoán trên tàu

  – Ford lần đầu tiên tạo ra chẩn đoán máy tính cho dây chuyền nhà máy của mình vào những năm 1980. Nhưng theo thời gian, đầu nối 16 chân tích hợp đã trở nên cần thiết đối với tất cả các hãng xe hơi vì nó cũng cho phép các thợ sửa xe tiếp cận thông tin chính về chiếc xe để sửa chữa. Kết nối chẩn đoán trên máy bay trở thành bắt buộc ở Mỹ vào năm 1996 và châu Âu vào năm 2001.