Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe 🔖 Vinfast | Tại sao Pin chìa khóa Lux A mau khi khi độ bộ đề từ xa ? Trả lời cho: 🔖 Vinfast | Tại sao Pin chìa khóa Lux A mau khi khi độ bộ đề từ xa ?

  • Nguyễn Toàn

    0 VF Points
    Chủ xe
    10/11/2022 lúc 21:26

    Cái cục pin gắn chìa khóa Vinfast rất khó nha, Pin Panasonic gắn nó mới chịu, 1 số chìa khóa gắn pin khác không nhận pin luôn