Home Diễn đàn Tâm sự Cần lắm một sự kiện offline do Vinfast tổ chức. Trả lời cho: Cần lắm một sự kiện offline do Vinfast tổ chức.

  • Bùi Quyết Tiến

    2.205 VF Points
    VIP
    10/11/2022 lúc 21:52

    E nằm mãi đến khi gần tan hết có mấy bác xe bán tải ra kéo mũi cho lên ko thì chắc 2 vợ chồng e ngồi đấy đợi cát khô để về mất bác ạ