Home Diễn đàn Phong cách sống Theo bạn VinFast (Việt Nam) đang có vị trí như thế nào trên bản đồ ô tô thế giới? Trả lời cho: Theo bạn VinFast (Việt Nam) đang có vị trí như thế nào trên bản đồ ô tô thế giới?

  • Dương Thanh Minh Dương Thanh Minh

    3.620 VF Points
    VVIP
    11/11/2022 lúc 09:01

    Đang rủ rê Bác Khoa nhà mình đi là có thợ luôn, mà anh em đang làm việc với Vin Toàn cầu về vụ quay phim, livetream….