Home Diễn đàn Phong cách sống Theo bạn VinFast (Việt Nam) đang có vị trí như thế nào trên bản đồ ô tô thế giới? Trả lời cho: Theo bạn VinFast (Việt Nam) đang có vị trí như thế nào trên bản đồ ô tô thế giới?

  • Dương Thanh Minh

    4.120 VF Points
    VVIP
    11/11/2022 lúc 09:04

    Anh em nào muốn đi trước 1 đêm ở lại PT rồi nhập đoàn cũng được. Anh ở xa nhất, chắc phải xuất phát 3h sáng nè