Home Diễn đàn Phong cách sống Theo bạn VinFast (Việt Nam) đang có vị trí như thế nào trên bản đồ ô tô thế giới? Trả lời cho: Theo bạn VinFast (Việt Nam) đang có vị trí như thế nào trên bản đồ ô tô thế giới?

  • Bùi Duy Hoàn Bùi Duy Hoàn

    0 VF Points
    Thành viên
    11/11/2022 lúc 09:07

    Dạ em muốn di cho thong thả chứ chạy 1 lèo lên Vĩnh Hy phê quá ạ.