Home Diễn đàn Phong cách sống Các điểm lưu ý cần kiểm tra trước khi đi du lịch bằng ô tô Trả lời cho: Các điểm lưu ý cần kiểm tra trước khi đi du lịch bằng ô tô

  • Đăng Đỗ Hồng

    0 VF Points
    Thành viên
    11/11/2022 lúc 10:16

    Đúng đấy, thấy nhiều bác đi đường dài chỉ mỗi đổ đầy bình mà chủ quan không kiểm tra xe, gặp sự cố gì chờ cứu hộ không biết đường nào mà lần