Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Nhóm trao đổi thông tin các thành viên chơi xe xăng Vinfast Trả lời cho: Nhóm trao đổi thông tin các thành viên chơi xe xăng Vinfast

  • Nguyễn Đông Hải

    0 VF Points
    Thành viên
    11/11/2022 lúc 10:44

    Lên xe Bật khởi động – Tắt Auto stop- Chờ tua xuống 800 – Bật máy lạnh- Tắt phanh điện tử – Quan sát xung quanh- Đạp ga!😊