Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Có cần thiết gắn gương cầu lồi cho xe Vinfast ? Trả lời cho: Có cần thiết gắn gương cầu lồi cho xe Vinfast ?

  • Quân Trần văn

    50 VF Points
    Thành viên
    11/11/2022 lúc 11:13

    E đã gắn và ok, giúp mình canh bánh sau chuẩn hơn và nhìn được dưới bánh xe sau, khi lùi không phải ngóc đầu lên nhìn gương hậu