Home Diễn đàn Tâm sự BẠN NGHĨ SAO KHI BẠN ĐANG SỞ HỮU MỘT CHIẾC VINFAST LUXSA MÀ CÓ NGƯỜI NÓI CHIẾC XE QUỐC DÂN CHẾT YỂU NHANH NHẤT?!?! Trả lời cho: BẠN NGHĨ SAO KHI BẠN ĐANG SỞ HỮU MỘT CHIẾC VINFAST LUXSA MÀ CÓ NGƯỜI NÓI CHIẾC XE QUỐC DÂN CHẾT YỂU NHANH NHẤT?!?!

  • Hiệp Nguyễn Huy

    0 VF Points
    Thành viên
    11/11/2022 lúc 11:35

    haha bác ơi, apple khai tử iphone x rồi mà em còn đang dùng 5 năm nay, nên các bạn cứ dùng tẹt đi. Công nghệ thì liên tục đổi mới ý mà