Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Xin kinh nghiệm rửa xe ô tô áp suất cao? Nên sử dụng loại nào để an toàn cho lớp sơn xe? Trả lời cho: Xin kinh nghiệm rửa xe ô tô áp suất cao? Nên sử dụng loại nào để an toàn cho lớp sơn xe?

  • Hiệp Nguyễn Huy

    0 VF Points
    Thành viên
    11/11/2022 lúc 12:42

    Ae muốn xịt an toàn mà đỡ mất thời gian thì cứ đến xưởng dịch vụ chăm sóc xe vf