Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Xin kinh nghiệm rửa xe ô tô áp suất cao? Nên sử dụng loại nào để an toàn cho lớp sơn xe? Trả lời cho: Xin kinh nghiệm rửa xe ô tô áp suất cao? Nên sử dụng loại nào để an toàn cho lớp sơn xe?

  • Ngọc Nguyễn Minh

    0 VF Points
    Thành viên
    11/11/2022 lúc 12:45

    Em cũng mua hẳn về xịt cho nó tiện, theo em thấy thì nên mua loại tầm 2100W đổ về cho an toàn, giá cũng kh chát lắm đâu, tầm dưới 7 triệu thôi