Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Xin kinh nghiệm rửa xe ô tô áp suất cao? Nên sử dụng loại nào để an toàn cho lớp sơn xe? Trả lời cho: Xin kinh nghiệm rửa xe ô tô áp suất cao? Nên sử dụng loại nào để an toàn cho lớp sơn xe?

  • Anh Duy Phan

    0 VF Points
    Thành viên
    11/11/2022 lúc 12:48

    Sợ ảnh hưởng sơn thôi à bác, dùng cái này có nhiều người bị vỡ kính nữa đó. Nên dùng áp lực vừa phải thôi, với cả đừng xịt 1 chỗ lâu quá