Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Nhận xe lux A full sốc khi xe quá đep. Rất hạnh phúc Trả lời cho: Nhận xe lux A full sốc khi xe quá đep. Rất hạnh phúc

  • Bùi Duy Hoàn Bùi Duy Hoàn

    0 VF Points
    Thành viên
    11/11/2022 lúc 13:07

    Dạ em cũng thích SA ạ. Nhà em có sẵn chiều SUV của ford rồi nên thôi em chọn Lux A? SA em nghe nói êm hơn phải ko bác?