Home Diễn đàn Tâm sự Gắn bó với xe điện là quyết định đúng đắn nhất tôi đã thực hiện đc cho gia đình mình Trả lời cho: Gắn bó với xe điện là quyết định đúng đắn nhất tôi đã thực hiện đc cho gia đình mình

  • Vương Triệu Việt

    0 VF Points
    Thành viên
    11/11/2022 lúc 13:13

    Phận làm chủ cột gia đình nên tôi cũng có trách nhiệm hơn, tôi đặt mục tiêu đến 32 tuổi là có ô tô, vừa hay khoảng thời gian đấy biết đến ô tô điện, giá cũng trong tầm khoảng tôi cân đo đong đếm nên vợ cũng giục mua luôn