Home Diễn đàn Tâm sự Cần lắm một sự kiện offline do Vinfast tổ chức. Trả lời cho: Cần lắm một sự kiện offline do Vinfast tổ chức.

  • Bùi Quyết Tiến

    2.180 VF Points
    VIP
    11/11/2022 lúc 15:25

    E cũng ỏ ngoài cùng lúc xong là đánh xe ra mà ko ra được bị lầy luôn chắc do cũng non kinh nghiệm bác ạ. Một loạt mấy xe quanh e sau cũng bị lầy phải kéo.